Vertrouwenspersonen zetten zich in om zaken bespreekbaar te maken

Vertrouwenspersonen laten de situatie niet escaleren! Wil je zaken oplossen op een laag niveau van escalatie? Ga dan naar de vertrouwenspersoon en maak zaken bespreekbaar.

Misverstanden rondom de vertrouwenspersoon

In gesprek met een leidinggevende valt op dat hij de indruk heeft dat, als er vertrouwenspersonen bij gesprekken betrokken zijn, er sprake is van een hoge escalatie. Deze ervaring doet een vertrouwenspersoon ook op als aangeschoven wordt bij een overleg. De leidinggevende van het team schrikt enorm, want de leidinggevende denkt ‘als er een vertrouwenspersoon bij is dan zijn er vreselijke zaken gebeurd’.

Als vertrouwenspersoon schrik je op jouw beurt van deze signalen en beseft dat er dus (voorlichtings-)werk aan de winkel is voor vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

In ongeveer 90% van de meldingen (je spreekt van meldingen als zaken bij een vertrouwenspersoon worden aangekaart en van klachten als het een formele klacht wordt) die bij vertrouwenspersonen binnenkomen, gaat het om zaken waarover de melder met de vertrouwenspersoon in gesprek gaat binnen de organisatie. Natuurlijk kan er een formele klacht ingediend worden bij zwaar grensoverschrijdend gedrag. Maar de meeste meldingen zijn niet van deze zwaarte en ook wil de melder de zaak veelal opgelost hebben op een laag escalatieniveau. Immers hoe hoger de escalatie, hoe meer stress en hoe meer de werkrelatie onder druk komt te staan. En iedereen wil het liefst een veilige en prettige werkplek. De vertrouwenspersoon zet zich in om veiligheid te bieden door zaken bespreekbaar te maken. Zo voorkom je hopelijk verdere escalatie, ziekmeldingen of vertrek.

Signalen willen hebben als organisatie

Als organisatie moet je signalen willen hebben. Immers, je moet preventief beleid voeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). En dit kan alleen als je weet wat er leeft binnen je organisatie.
Het werk van een vertrouwenspersoon gaat niet alleen over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Juist ook zaken als je buitengesloten voelen, je anders behandeld voelen, ‘foute’ grapjes die gemaakt worden, de taal die de organisatie spreekt, roddelen, etc. kunnen aanleiding voor medewerkers zijn om zich minder prettig te voelen.

Het belang van voorlichting

Het advies is om dit in je voorlichting mee te nemen. Benoem de kleinere signalen die mogelijk tot een onveilig gevoel kunnen leiden en laat merken dat je de beleving van medewerkers belangrijk vindt. En laat weten dat, als medewerkers hiervoor een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een gesprek met de vertrouwenspersoon een goede optie is. Immers de vertrouwenspersoon denkt mee en doet niks zonder dat de melder het wil!