Teammediation

Wat houdt teammediation in?

Bij een team in conflict zal het zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit moet de ‘zondebok’ vertrekken. Hiermee verdwijnt het probleem echter niet. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om de interactie tussen de leden van het team. Wat speelt er zich tussen mensen af?  Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen waardoor de samenwerking stagneert.

Bij een teammediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaat bij een team om de interactie tussen de verschillende leden.

Een conflict wordt nooit door een lid gecreëerd. Wat speelt zich tussen mensen af? Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke gewoonte spelen een prominente rol? Belangrijke onderwerpen binnen teammediation.

Mediationpraktijk Agnes Vluggen werkt volgens de systeemtheorie waarbij niet gekeken wordt naar de individuele eigenschappen van de teamleden, maar naar het systeem als geheel, de onderlinge relaties en het effect daarvan op het functioneren van het gehele team.
De werkwijze kijkt naar het geheel: het doel, de organisatie, de mensen en de onderlinge verhoudingen.

Redenen om te kiezen voor teammediation:

  • Mediationpraktijk Agnes Vluggen spreekt met alle individuele groepsleden voorafgaand aan de mediation. De mediator krijgt zo een goed beeld van de verschillende leden van de groep en het probleem als geheel. Op basis van deze informatie kan de mediator inschatten wat er moet gebeuren.
  • Tijdens de plenaire gesprekken komen de emoties en frustraties aan de orde. Ieder teamlid krijgt de kans om te zeggen wat hij of zij te zeggen heeft. De anderen reageren niet, ze luisteren alleen. Hierdoor wordt ieder teamlid gehoord en krijgt ieder teamlid het gevoel gehoord te zijn. Is dit niet het geval krijgt ieder teamlid nog een kans om dat wat gezegd moet worden te zeggen.
  • Nadat iedereen zich gehoord voelt, richt de mediator zich op de toekomst. Hoe willen wij met elkaar samenwerken is de vraag die centraal komt te staan en waarover afspraken worden gemaakt. De interactie tussen de teamleden staat centraal.