Kwaliteitsregister

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Als MfN-Registermediator voldoe ik aan de strenge kwaliteitseisen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), wat onderdeel uitmaakt van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ik ben geaccrediteerd familiemediator en heb de specialisatieopleiding Arbeids- en organisatiemediation en Mediation in strafzaken met goed resultaat behaald. Ik volg met regelmaat aanvullende verdiepingscursussen  en seminars op deze gebieden.

Iedereen kan zich mediator noemen, maar de titel MfN-Registermediator is beschermd. 
Het MfN Register stelt strikte eisen aan de aangesloten mediators op het gebied van opleiding, ervaring, bijscholing (permanente educatie) en intervisie. 
Daarnaast zijn MfN-Registermediators verplicht om te werken volgens bepaalde modellen en reglementen en bovendien gebonden aan een klacht- en tuchtregeling. 

Via onderstaande links kunt u de diverse reglementen bekijken.

Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Als mediator ben ik aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en de Mediators Vereniging Zuid.
De NMv is er voor professionals in mediation. Mensen voor wie mediation een vak is, die zich continu verder willen ontwikkelen en bijdragen aan het bekend maken van mediation als dé manier om conflicten op te lossen. De NMv zet in op een sterke positie van de mediator, een beroepsvereniging die mediators verder brengt in hun praktijk, kwaliteit en vakgebied. Voor mediations van hoogwaardige kwaliteit en voor een grotere mediationmarkt. Daarnaast waakt de NMv over de kwaliteit van de aangesloten leden en helpt de cliënt bij het vinden van de juiste mediator voor zijn geschil.

Gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Ik ben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de mediationkosten kunnen krijgen.  

International ADR Register

Ik ben geregistreerd bij het International ADR Register.
ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Steeds vaker neemt deze vorm van conflictbemiddeling een leidende rol in het beslechten van geschillen en conflicten. Wereldwijd vervangt ADR met grote regelmaat de formele rechtspraak. 
Het register is exclusief beschikbaar voor de sector ADR waarbinnen ondermeer arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars actief zijn.

Op de website van het International ADR Register kunt u meer informatie vinden.

International Coaches Register

Ik ben geregistreerd bij het International Coaches Register als (team)conflictcoach.
Op de website van het International Coaches Register kunt u meer informatie vinden.