Medezeggenschap

Mediation tussen WOR-bestuurder en de Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad en bestuurder werken als het goed is prettig met elkaar samen. Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor een effectieve medezeggenschap. Toch kunnen ondernemingsraad en bestuurder op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen. Zo kan bijvoorbeeld een vervelend gelopen adviestraject negatieve gevolgen hebben voor de onderlinge samenwerking en daarmee voor het functioneren van de medezeggenschap.

Soms wordt door de ondernemingsraad en bestuurder het probleem genegeerd; dit hangt vaak samen met dat men het lastig vindt om elkaar aan te spreken op gedrag. De irritatie kan daardoor toenemen. Een ondernemingsraad kan in sommige gevallen – bijvoorbeeld bij een adviestraject – de daartoe geëigende rechtsmiddelen instellen. Maar, voor de onderlinge verhouding kan een procedure ook een averechts effect hebben. In een dergelijke procedure komen de ondernemingsraad en bestuurder tegenover elkaar te staan, en de emoties kunnen hoog oplopen.

Een alternatief is dat de ondernemingsraad en bestuurder onder begeleiding van een mediator op zoek gaan naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Daarbij wordt gekeken naar de onderliggende belangen van beide partijen. Omdat er tijdens de mediation ook ruimte is voor emoties, ontstaat er weer wederzijds begrip en kunnen de werk relaties worden hersteld Zo kan je op goede voet weer verder en maak je de medezeggenschap toekomstbestendig.

De mediation is bedoeld om het vertrouwen in elkaar te herstellen zodat de ondernemingsraad en bestuurder daarna weer goed met elkaar kunnen samenwerken. Vaak kan er het nodige worden verbeterd in de onderlinge communicatie en de omgang met elkaar.

Tijdens een mediation onderzoek je de onderlinge relaties en interacties. Ook bekijk je wat voor een vaste patronen er zijn ontstaan. Vervolgens ga je begrip voor elkaar kweken, ook voor elkaars belangen. En samen doorbreek je de patronen zodat die constructieve samenwerking weer mogelijk wordt. Op die manier kan de ondernemingsraad kritisch zijn naar de bestuurder zonder daarop te worden afgerekend en kan er zo weer vrij met elkaar worden overlegd. Ook kunnen ondernemingsraad en bestuurder afspraken met elkaar maken voor de toekomst. Op die manier kunnen de verbeteringen die zijn ingezet worden bestendigd.

In het kader van een mediation tussen de ondernemingsraad en bestuurder is het gebruikelijk dat de mediator voorafgaand met zowel de ondernemingsraad als bestuurder een individueel voorgesprek heeft. Vervolgens kom je als snel in 2 á 3 sessies van ongeveer 2 uur tot een herstel van het vertrouwen. Dat alles met het oog op een toekomstbestendige medezeggenschap.

Kosten

In medezeggenschapsland is het gebruikelijk dat de kosten door de ondernemer worden gedragen. De ondernemingsraad beschikt immers niet over eigen financiële middelen en op grond van de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemer degene die de kosten moet dragen. Eventueel kan het wel (gedeeltelijk) van het budget van de ondernemingsraad worden afgetrokken.

Overweegt u mediation of twijfelt u of mediation geschikt is voor uw situatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer +31 (0)6 3495 3057 of via agnesvluggen@gmail.com

Wij kijken graag samen met u verder.