Kosten

Kosten

De kosten voor mediation zijn in de meeste gevallen minder dan wanneer de bij het conflict betrokken partij en u elk een advocaat inschakelen om voor de rechtbank een procedure te voeren. De tarieven voor een rechtsgang liggen namelijk veel hoger dan de tarieven voor mediation.

De kosten voor mediation blijken in de praktijk vrij constant te zijn, aangezien een mediationtraject gemiddeld 4 tot 6 gesprekken van ongeveer 2 uur omvat. Afhankelijk van de onderlinge samenwerking, de inspanning van partijen en welke zaken geregeld dienen te worden, zal het traject korter of langer duren.

De gesprekken worden aangeboden tegen een vast uurtarief dat besproken wordt tijdens het intakegesprek. Dit uurtarief heeft betrekking op voorbereidingstijd, gespreksduur en verslaglegging. Het tarief is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen. Voor mediation in het bedrijfsleven wordt afhankelijk van de wensen en behoeftes van de cliënt, de complexiteit van de zaak en op basis van de geschatte tijdsinvestering een passende prijsafspraak gemaakt. De prijsafspraak kan gebaseerd worden op het uurtarief of op basis van een pakketprijs (vast totaalbedrag). Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Natuurlijk kunnen partijen in overleg met elkaar daar van afwijken en hier andere afspraken over maken.

Voor mediation in de familiesfeer kom ik in overleg met betrokkenen tot een passend tarief.
Kosten voor het inschakelen van externe deskundigen (fiscalist, notaris, advocaat of andere deskundigen) worden apart in rekening gebracht.

Gesubsidieerde mediation

Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft is het mogelijk aanspraak te maken op gesubsidieerde mediation. Dan hoeft er alleen een eigen bijdrage te voldaan te worden. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org (Raad voor Rechtsbijstand).

Rechtsbijstandverzekering

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandverzekering die mediation dekt, dan is de mediation vaak kosteloos. Neemt u in dit geval contact op met uw verzekeraar.

In bijzondere gevallen ben ik bereid te komen tot aangepaste prijsafspraken en/of een betalingsregeling. Liggen de tarieven boven uw budget? Neem toch even contact op, dan kijk ik wat ik voor u kan betekenen.

Werkgebied

Het werkgebied is de provincie Limburg en Zuidoost-Brabant.

Waar vindt de mediation plaats?

Mediationgesprekken vinden plaats op een neutrale locatie bij u in de buurt. Samen bespreken we welke locatie voor alle partijen het meest geschikt is. Huur van de gespreksruimte wordt separaat in rekening gebracht.

Vrijblijvend kennismaken met Mediationpraktijk Agnes Vluggen? 

Wilt u weten of ik de juiste mediator ben om u en de betrokken partijen bij uw conflict te begeleiden? Dan kunt u voorafgaand aan het eerste mediationgesprek gratis en verblijvend kennis met mij maken. Dit kan via een kennismakingsgesprek. In dat gesprek kan ik het mediationproces verduidelijken en eventuele vragen beantwoorden. Ook kunnen we met elkaar vaststellen of er een klik is. Want onderling vertrouwen is noodzakelijk bij mediation, waarin persoonlijke zaken aan de orde komen. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we niet inhoudelijk op het conflict ingaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.
Bel gerust op +31 (0)6 3495 3057 om een afspraak te maken.