Scheidingsmediation

Scheidingsmediation (echtscheidingsmediation) of echtscheiding via mediaton houdt in, dat u samen en onder deskundige leiding van Agnes Vluggen als scheidingsmediator uw echtscheiding in overleg met elkaar regelt in een aantal vertrouwelijke mediationgesprekken met u beiden. Het doel van scheidingsmediation is dat ik u help om via mediation samen tot afspraken te komen over uw scheiding en het verdere proces begeleid.

Wat gaan we bespreken in de scheidingsmediation?
In de scheidingsmediation kunnen onder meer de volgende punten aan bod komen:
• de echtscheiding
• de verdeling van bezittingen en schulden

• als u minderjarige kinderen heeft:
o het verplichte ouderschapsplan met zorgverdeling voor de kinderen
o de financiële zorg voor de kinderen (kinderalimentatie of een andere regeling)
• partneralimentatie als één van beiden niet (geheel) in het eigen levensonderhoud kan voorzien
• de regeling van de verevening van ouderdomspensioen bij scheiding en de omzetting van partnerpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen

Mijn rol als uw scheidingsmediator
• Als scheidingsmediator stel ik mij neutraal (onpartijdig) op.
• Ik voorzie u van informatie en begeleid de gesprekken
• Ik heb aandacht voor erkenning van gevoelens van boosheid en verdriet
• Ik maak samen met u draagkrachtberekeningen in het kader van alimentatie als er over alimentatie gesproken moet worden.
• De bezittingen en schulden worden in overleg verdeeld en de waarde ervan verrekend.
• Ik zorg ervoor dat de afspraken die u samen maakt worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant: de overeenkomst die u met elkaar sluit over de gevolgen van de aanstaande echtscheiding.
• Ik zorg ervoor dat de afspraken over uw eventuele kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.
• Ik zorg ervoor, dat een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in overleg met u wordt opgesteld en bij de Rechtbank wordt ingediend.