Scheiding

De impact van een familieconflict kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen en dat men een beroep doet op een familiemediator. 
Het is de taak van de familiemediator om vanuit de juiste kennis, vaardigheden en betrokkenheid de familieleden over de emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen waardoor de conflicten de-escaleren en er een (her)nieuw(d) fundament ontstaat waarop men zonder ballast weer verder kan.
Als mediator bij echtscheiding ligt mijn focus met name op het opstellen van het ouderschapsplan en omgangsregeling.
Het grote voordeel van mediation in dit proces is dat er een plan op maat gemaakt kan worden, waarbij het belang van het kind voorop staat.