Ouderschapsplan

 

 

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen ?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Dit is een schriftelijke vastlegging van de afspraken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen, waarover u het ouderlijk gezag heeft. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

• gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);

• samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

• hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);

• hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

• de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.
Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.
Aanpassen van uw ouderschapsplan

Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan nog een paar keer veranderen. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij u kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar na de beëindiging van de relatie.

Hoe regelt u co-ouderschap?

Co-ouderschap is een omgangsregeling voor ouders die geen relatie met elkaar hebben. Vaak spreken ouders dit af na een beëindiging van de relatie. Co-ouders kiezen voor een gelijke verdeling van de zorgtaken en opvoedtaken voor hun kinderen.

Afspraken co-ouderschap

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. U spreekt zelf af hoe u dit doet. Maak in elk geval deze afspraken:

  • Verdeel de zorg- en opvoedtaken gelijk. Dat betekent dat uw kinderen (ongeveer) evenveel bij elke ouder wonen. Bijvoorbeeld bij beide de helft van de week. Of een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Hoe u dit verdeelt, hangt af van uw eigen wensen.
  • Draag samen de kosten voor de opvoeding.
  • Werk samen. Houd rekening met de kinderen en met elkaar. Spreek ook af op welke manier u informatie over de kinderen met elkaar deelt.

Leg uw afspraken over co-ouderschap vast in een ouderschapsplan. Dit doet u samen met de andere ouder. Zet beiden uw handtekening onder het plan.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan is het ouderschapsplan een deel van het echtscheidingsconvenant. U heeft dan een (gezamenlijke) advocaat nodig om de echtscheiding en het co-ouderschap bij de rechter te regelen.

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en heeft u samen het gezag? Dan bent u verplicht een ouderschapsplan te maken als u uit elkaar gaat. 
U hoeft dit nergens in te leveren.

Alimentatie bij co-ouderschap

Ouders maken bij co-ouderschap evenveel kosten voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. U hoeft daarom geen kinderalimentatie af te spreken. Verdient een van beide ouders minder, dan kunt u afspreken dat de ander toch kinderalimentatie betaalt.

Overweeg om een aparte gezamenlijke bankrekening (kinderrekening) te openen. Stort hierop beide een bedrag als bijdrage in bepaalde (extra) kosten voor de kinderen.

Spreek in uw ouderschapsplan goed af welke bedragen u wanneer stort en welke kosten u van de rekening betaalt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor school of sportvereniging.

Co-ouderschap aanpassen

Heeft u co-ouderschap afgesproken, maar wilt u een andere regeling of wilt u overstappen naar co-ouderschap? Bespreek dit met uw ex-partner.
In overleg met elkaar mag u eerdere afspraken aanpassen. Leg de nieuwe afspraken vast in een nieuw ouderschapsplan. Of maak een aanvulling op het bestaande ouderschapsplan.