Herstelbemiddeling

 

Ieder conflict leent zich voor herstelbemiddeling: aanvaringen op het werk, de sportclub, op school, binnen de familie. Ook in de communicatie tussen medewerkers van instanties en hun cliënten vinden geregeld conflicten plaats, die hun sporen achter laten bij betrokkenen.

Herstelbemiddeling is mogelijk in alle situaties waarin iets is gebeurd waar de ene persoon verantwoordelijkheid voor draagt en de andere persoon de getroffene is. Nodig is alleen dat de veroorzaker zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen (anders loopt de getroffene grote kans in de bemiddeling opnieuw benadeeld te worden), en de getroffene daarvoor open staat.

Deze vorm van mediation biedt zowel de getroffene als de veroorzaker uitkomsten die langs andere wegen niet makkelijk te bereiken zijn.  Er kunnen excuses gemaakt worden, ideeën aangedragen worden voor herstel van de (zakelijke) band, afspraken gemaakt worden hoe in de toekomst met elkaar om te gaan, eigenlijk alles wat de partijen samen willen. Soms is een gesprek alleen al voldoende, de getroffene kan zich gehoord voelen, de veroorzaker kan laten zien dat hij of zij méér is dan alleen ”dader”.

Vooral in die situaties waarin u na een nare gebeurtenis verder met elkaar wilt, of moet, kan herstelbemiddeling helpen.