Wat is een vertrouwenspersoon

Werknemers van een organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties te maken hebben, kunnen een vertrouwenspersoon op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. 

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie), zowel van collega's als van leidinggevenden en/of integriteitskwesties (misstanden met een maatschappelijk belang, onregelmatigheden en andere integriteitskwesties). 
Ongewenste omgangsvormen hebben een grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van de medewerkers. 
Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening voor werknemers om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers binnen de organisatie. Hetzelfde kan worden gezegd als het gaat om integriteitskwesties. Hier speelt de vertrouwenspersoon integriteit een belangrijke rol en is deze een belangrijk aanspreekpunt voor medewerkers. Daarnaast kan de melder die een melding wil doen maar niet zijn identiteit bekend wil maken vertrouwelijk melden bij de vertrouwenspersoon integriteit, die dan als intermediair voor de melder optreedt naar de organisatie.

De vertrouwenspersoon functioneert autonoom zonder last of ruggespraak. Minimaal één keer per jaar legt de vertrouwenspersoon geanonimiseerd verantwoording af aan het hoogste gezag in de organisatie.

De vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken:

  • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • Adviseren van bestuur en management.


Als vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De gedragscode van de LVV is een richtlijn voor het professioneel handelen van de bij de LVV aangesloten vertrouwenspersonen.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK